Rada Nadzorcza

Przewodnicząca     - Wiesława Jadczuk
Z-ca Przewodniczącej - Dorota Zadrożna
Sekretarz        - Edyta Flisiuk
Członek         - Stanisław Norberczuk
Członek         - Wiesława Kwiatkowska