Członkowie

Aktualny stan Członków Spółdzielni

Członkowie pracownicy - 26
Członkowie konsumenci - 16