Struktura

  1. Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu mgr inż. Leszek Gawryś
  2. Asystent Prezesa Zarządu - Bogumiła Sawicka
  3. Dział Księgowości – 3 osoby
    Główna Księgowa – Pani Bożena Leszczyńska
  4. Produkcja Piekarsko-Ciastkarska
  5. Placówki Handlowe